TEAMS

Recreanten


In dit team is iedereen welkom die wilt starten met baseball. In deze groep krijgt iedereen de kans omzichzelf op eigen tempo te ontplooien. Traingen worden gegeven door de Hoofd coach Eric Crauwels - 'pake'

Lidgeld voor een recreant bedraagt 85 EUR per jaar


Senioren - Slowpitch


Vanaf 16 jaar is iedereen welkom in het senioren team. In dit team ligt de intensiteit iets hoger. Trainingen staan in functie van de slowpitch wedstrijden. Het is echter geen vereiste om wedstrijden te spelen om in dit team te stappen.

Lidgeld voor een senior bedraagt 130 EUR per jaar


  Verzekering


  Voor alle leden wordt een licentie aangevraagd bij Baseball Softball Vlaanderen, hierbij zit een sportongevallenvezekering van de verzekeringsmaatschappij Arena NV.


  De verzekerde activiteiten zijn:

  Het beoefenen van baseball en softball, in federaal- of clubverband, zowel in binnen- als buitenland + uitbreiding : alle “andere sportactiviteiten” behorend tot categorie 1 (atletiek, bosloop, badminton, bos- en strandspelen, bowling, dans, fitness, jogging, petanque, turnen, tafeltennis, vogelpik, wandelen, zwemmen) zijn automatisch in de verzekeringsdekking inbegrepen.

  Onder “ongeval” wordt verstaan: een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft.


  (klik hier voor meer info)